-->

logo

SERVICII - CONSULTANTA - CURSURI

SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
SI SITUATII DE URGENTA

 • SC MISO SRL

  Pachetul complet de servicii în domeniul securității și sănătății în muncă și al situațiilor de urgență (evaluare factori de risc profesional, documentații și instruire SSM/SU, coordonare SSM în șantier)

  - Cel mai bun raport calitate/pret.

  - Flexibilitate maximă în relația cu dumneavoastră.

  - Experți cu formare profesională de excepție în aceste domenii.

 • ARSSM

  Asociaţia Română pentru Sănătate şi Securitate în Muncă

  MISO SRL este membră A.R.S.S.M., asociaţia profesională non-guvernamentala si non-profit de drept privat, care reuneste specialisti in domeniul securitatii si sanatatii in munca, organizati in teritoriu in societati comerciale de profil si acreditati de MMSS.

  Vizitați site-ul ARSSM

  MISO este membru fondator al Filialei Oltenia a A.R.S.S.M. Vizitați site-ul Filialei Oltenia a ARSSM

 • IMRSS

  Institutul pentru Managementul Riscului, Sănătate şi Securitate Ocupaţională

  MISO dispune de specialisti membrii ai I.M.R.S.S., asociaţia profesională formată din persoane fizice cu competenţe şi expertiză în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

  Indiferent dacă eşti debutant sau un practician cu experienţă în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, calitatea de membru I.M.R.S.S. îţi va aduce beneficii importante pentru cariera ta!

  Vizitați site-ul IMRSS


Despre noi

S.C. MISO SRL a fost înfiinţată în anul 2003, la finele aceluiasi an urmând a fi abilitată de Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei să presteze servicii în domeniul protecţiei muncii si reautorizata in 2007 in baza noii legislatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii).

MISO este membru în cadrul unor prestigioase ONG-uri de profil – Asociația Română pentru Securitate și Sănătate în Muncă (ARSSM) și Uniunea Coordonatorilor de Securitate și Sănătate în Muncă din România (UCSSMR), fondatori ai filialei ARSSM Oltenia, iar specialiști din cadrul MISO sunt membrii ai Institutului de Management al Riscurilor, Sănătate și Securitate Ocupațională din România (IMRSS).

In plus fata de serviciile de securitate si sanatate in munca (protectia muncii) inclusiv coordonare in materie de securitate si sanatate in munca SSM în şantier, MISO ofera si servicii de consultanta in vederea implementarii sistemelor de management (calitate, mediu, securitate si sanatate in munca), servicii de curatenie, consultanta in domeniul Situatiilor de urgenta (PSI si Protectie civilă). 

Incepand cu Ianuarie 2007, MISO a devenit furnizor de formare profesionala a adultilor autorizat de D.M.P.S. Dolj, organizand cursuri în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, extinzând până în prezent gama de cursuri cu programe de formare în domeniul Situațiilor de Urgență, și Resurselor Umane, pana la acest moment cursând peste 800 de persoane.

Permanent am fost într-o campanie de instruire şi perfecţionare pentru a face faţă cerinţelor noii legislaţii a Uniunii Europene în acest domeniu de activitate.
SC MISO SRL este implicată direct în dezvoltarea acestui domeniu de activitate prin parteneriatul într-un proiect de cercetare, precum și prin proiectele depuse și implementate pentru dezvoltarea resurselor umane din județul Dolj în domeniul securității și sănătății în muncă, al situațiilor de urgență și al resurselor umane.

De ce dispunem ?
Resursa umana

Echipa specialiștilor MISO este formată dintr-un număr de 15 experți în domeniul securității și sănătății în muncă cu vechime în acest domeniu de activitate între 5 și 20 ani. Experții noștri au o formare completă și competențe certificate în domeniul securității și sănătății în muncă, cinci dintre aceștia având și cursuri post-universitare SSM și un expert având studii doctorale. De asemenea formarea profesională continuă a experților noștri nu s-a limitat doar la accesarea programelor de formare organizate în România, accesând programe de formare organizate de prestigioasa organizație internațională IOSH (Institute of Occupational Safety and Health) din Marea Britanie, având persoane certificate cu competențe în International Risk Assessment si Managing Safely.

Resursa materiala

Pentru asigurarea serviciilor la un înalt nivel calitativ, MISO a investit continuu în baza materială prin achiziționarea de autoturisme prin care se asigură deplasarea experților noștri la Beneficiari, sigur și în timp util, și investițiile în sediul modern dotat cu echipamente IT de ultimă generație (calculatoare, laptop-uri, table interactive, videoproiectoare, acces internet, licențe software, site web, etc.) pentru desfășurarea activităților în domeniul SSM într-un mod eficient și operativ cu un grad ridicat de calitate.

Servicii de calitate certificate conform ISO 9001:2015

Punând accent pe calitatea serviciilor, am proiectat, implementat un sistem de management al calităţii serviciilor noastre şi în anul 2006 am obţinut Certificarea ISO9001:2001, iar în anul 2010 MISO a fost recertificată în conformitate cu standardul ISO9001:2008 si apoi ISO9001:2015.

Autoriații, abilitări și certificări

   

Rămâneţi împreună cu noi
Contactați-ne
Pentru informatii generale:
office@miso.ro
 

Ne puteti contacta sau adresa întrebări utilizând Formularul de Contact.

Recomandări
Specialiştii MISO SRL au dat dovadă de un înalt nivel de profesionalism şi eficienţă prin prestările efectuate.
Considerăm că această firmă oferă servicii profesionale de calitate şi din acest motiv recomandăm tuturor companiilor care doresc să îşi organizeze activitatea de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, să apeleze cu încredere la serviciile oferite cu promptitudine de către MISO SRL. POPECI UTILAJ GREU SA
Considerăm că această firmă este reprezentativă prin profesionalismul resursei umane, calitatea și profesionalismul serviciilor oferite și recomandăm cu încredere tuturor companiilor să apeleze la serviciile de Coordonare în materie de securitate și sănătate în muncă în șantier, oferite de firma MISO SRL. HRV Building SRL

Descărcaţi kit-ul nostru de prezentare în PDF

Puteţi descărca informaţiile de prezentare ale firmei noastre în format PDF printr-un click pe butonul:

Download

Doriți să știți mai mult

Contactați-ne:

Contact

Vizita virtuala la noi
Please accept Preference-cookies to watch this video.
 

Servicii

Miso s-a impus pe piața de profil prin calitatea și diversitatea serviciilor oferite la cele mai înalte standarde de profesionalism.

Ce putem face pentru dumneavoastră

Nu ezitați să ne contactați. Suntem la dispoziția dumneavoastră.

Servicii Externe de Prevenire și Protecție și Consultanță în domeniul Protecţiei Muncii (SSM)
si Situaţiilor de Urgenţă (SU)
Evaluarea Factorilor de Risc

Fiecare angajator trebuie să facă evaluarea factorilor de risc pentru fiecare loc de muncă.
Mai multe informații

Evaluarea Factorilor de Risc Profesional
Ce este?

Este o etapa esenţială in demersul de integrare a prevenirii riscurilor în gestiunea întreprinderii, și constituie una din obligaţiile de bază ale angajatorilor in materie de securitate si sănătate in munca (Legea 319 / 2006 privind securitatea si sănătatea in munca, care transpune Directiva 89/391/CEE).

În ce constă?

Consta în a identifica şi clasa riscurile din cadrul unei unităţi de muncă, în vederea punerii în aplicare a măsurilor şi acţiunilor de prevenire, astfel încât obiectivele de sănătate şi securitate să fie îndeplinite.

Ce facem noi?

Întocmirea Studiului de evaluare a factorilor de risc profesional conform unei metode de evaluare prin intermediul căreia sunt identificate și evaluate riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională având în vedere cele patru componente ale sistemului de muncă: executant, mijloace de productie, sarcină de munca și mediul de muncă, urmând ca acestea să fie ierarhizate funcție de nivelul de risc și stabilite măsuri de prevenire a lor, pentru fiecare loc de muncă din cadrul societății dumneavoastră.

Servicii Externe SSM

Suntem Abilitați Serviciu Extern de Prevenire și Protecție
Vizualizați Abilitarea Mai multe informații

Servicii Externe în domeniul Securității și Sănătății în Muncă (Protecției Muncii)
De ce sunt necesare serviciile noastre?

MISO asigură servicii complete în scopul organizării activităţilor de securitate şi sănătate în muncă ale Beneficiarilor săi, oferind atât toate elementele informative de sprijin, cât şi acordarea de asistenţă tehnică de specialitate la executarea tuturor activităţilor necesare pentru organizarea în conformitate cu legea a activităţiilor obligatorii de securitate şi sănătate în muncă.

Pachetul de servicii lunare include:

-Organizerea activității de securitate şi sănătate în muncă în cadrul societăţii Beneficiarului.
-Asigurarea efectuării instruirii introductiv generale de securitate şi sănătate în muncă personalului nou angajat al societăţii beneficiare, iar după examinarea şi testarea acestora eliberează fişa individuală de instruire (tip) angajaţilor Beneficiarului.
-Asigurarea tematicii instruirii la locul de muncă şi celei periodice pentru toate locurile de muncă ale Beneficiarului.
-Asigurarea informării şi acordarea de consultanţă persoanelor desemnate privind instruirea lucrătorilor Beneficiarului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Coordonează şi controlează activitatea de informare şi instruire din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pe care o întreprind conducătorii locurilor de muncă.
-Instruirea, testarea şi examinarea pe linie de securitate în muncă a personalului stabilit şi comunicat în scris de către Beneficiar, pentru anumite funcţii şi meserii specifice societăţii (şef echipă, şef formaţie, maiştrii, şef punct de lucru, mecanic la utilaje de mica mecanizare, electricieni, legatori de sarcină); facând parte din comisia Beneficiarului care eliberează decizii şi autorizaţii interne nominale, semnate de conducerea Beneficiarului, supervizând testarea tuturor salariaţilor de la locurile de muncă.
-Analizarea nivelului cunoştinţelor angajaţilor Beneficiarului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi propune acestuia măsuri de îmbunătăţire a situaţiei constatate, atunci când este cazul.
-Elaborarea instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă la locurile de muncă ale Beneficiarului.
-Ţinerea evidenţei accidentelor de muncă şi bolilor profesionale ale Beneficiarului în registrele speciale ale acestuia.
-Întocmirea rapoartelor necesare autorităţilor competente în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în numele Beneficiarului. -Participarea la stabilirea pentru lucrătorii Beneficiarului, prin fişa postului, a atribuţiilor şi răspunderilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă conform funcţiilor exercitate.
-Stabilirea materialelor necesare informării şi instruirii lucrătorilor Beneficiarului (afişe, pliante, filme, etc. cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă).
-Efectuarea controlului locurilor de muncă ale Beneficiarului cu privire la respectarea prevederilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
-Asigurarea instruirii specifice a lucrătorilor ce aparţin altor societăţi comerciale care desfăşoară activităţi temporare în societatea Beneficiarului, la solicitarea Beneficiarului.
-La solicitarea Beneficiarului propune spre aprobare încă din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, a echipamentelor tehnice ale Beneficiarului, precum şi la elaborarea tehnologiilor de fabricatie ale acestuia, soluţii conforme legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prin a căror aplicare să fie eliminate şi/sau diminuate riscurile de accidentare şi de îmbolnăvire profesională a salariaţilor Beneficiarului şi a altor persoane participante la procesul de muncă.
-Prezentarea documentelor şi oferirea informațiilor solicitate de către inspectorii de muncă în timpul controlului sau al cercetării accidentelor.
-Întocmirea şi propunerea spre aprobare Beneficiarului a Planul de prevenire şi protecţie.
-La solicitarea Beneficiarului, participă la verificarea, ce are loc periodic, dar nu la mai mult de un an, privind încadrarea noxelor în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă, pe baza măsurătorilor efectuate de către organisme abilitate şi propune măsuri tehnice şi organizatorice de reducere a acestora acolo unde este cazul.
-Elaborarea şi propuneea spre aprobare Beneficiarului, a necesarului de dotare a personalului cu echipamente individuale de protecţie; participă la recepţia mijloacelor de protectie colectivă şi a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor in funcţiune.
-Colaborarea cu serviciul medical al Beneficiarului pentru cunoaşterea la zi a situaţiei îmbolnăvirilor profesionale, efectuarea de controale comune la locurile de muncă pentru identificarea factorilor de risc, de îmbolnăvire profesională şi propunerea măsurilor de securitate corespunzătoare.
-Colaborarea cu serviciul medical al Beneficiarului în fundamentarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv îmbunătăţirile din punct de vedere ergonomic al locurilor de muncă.
-La solicitarea Beneficiarului va întocmi “Convenţia pe line de Securitatea Muncii”, anexa la contractul economic pe care îl va încheia Beneficiarul cu alţi agenti economici atunci când realizează lucrări în comun.
-Stabilirea si ţinerea evidenţei zonelor cu risc ridicat şi specific.
-Informarea conducerii Beneficiarului cu privire la realizarea măsurilor stabilite de organele de control. -Acordarea de consultanţă de specialitate în vederea îndeplinirii de către Beneficiar a obligaţiilor ce îi revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă conform Legii 319/2006.

Cercetare accidente

Oferim servicii de cercetare a accidentelor cu incapacitate temporară de muncă.
Mai multe informații

Cercetarea accidentelor cu incapacitate temporară de muncă
Specialiști cu experiență

Prin specialiștii săi cu o vastă experiență în cercetarea accidentelor de muncă , MISO, acordă consultanță pentru cercetarea accidentului cu incapacitate temporară de muncă si întocmirea dosarului de cercetare, în conformitate cu Capitolul VI, Sectiunea 2-a din Legea Nr.319/2006 si Capitolul VII, Sectiunea 2-a din H.G.Nr.1425/2006, modificată și completată prin H.G.Nr.955/2010.

Cu siguranță vom găsi cauzele care au provocat evenimentul nedorit și vom stabili împreună cu dumneavoastră cele mai bune măsuri de prevenire a apariției unor evenimente similare.

Coordonare SSM în șantier

În conformitate cu HG 300/2006 suntem coordonatori în materie de SSM în șantiere temporare ori mobile
Mai multe informații

Coordonare SSM în șantier
Coordonatori certificați

MISO asigură prin echipa sa de coordonatori în materie de securitate şi sănătate în muncă în şantier, servicii de coordonare SSM în şantier în conformitate cu prevederile H.G. Nr.300-2006. Coordonatorii MISO au experienţă dovedită în acest domeniu, MISO asigurând servicii de coordonare SSM în faza de execuţie în şantiere de anvergură din Dolj şi România, precum construcţii de hypermarket-uri, mall-uri, staţii şi depozite de carburanţi, centre universitare, etc.

Experiență dovedită în coordonare SSM

Câteva dintre proiectele la care am participat:
- Westgate City Mall Craiova
- Hypermakreturile Kaufland din Craiova
- Depozit Real Craiova
- Facultatea de Drept din Craiova
- INCESA Craiova

Servicii în domeniul SU

Oferim consultanță și servicii în domeniul situațiilor de urgență
Mai multe informații

Serviciile în domeniul situațiilor de urgență:
Acordarea de consultanta privind elaborarea următoarelor acte de autoritate in domeniul apararii împotriva incendiilor conform Normelor Generale De Aparare Împotriva Incendiilor/2007:

-dispoziţie privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea împotriva incendiilor.
-instrucţiuni de aparare împotriva incendiilor si atributii ale salariaţilor la locurile de munca.
-dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului.
-dispoziţie privind organizarea instruirii personalului.
-reguli si masuri de apaiare împotriva incendiilor la utilizarea manipularea, transportul si depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale.
-dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului dc specialitate cu atributii in domeniul apararii împotriva incendiilor ,conform legii.
-masuri speciale de aparare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.

Instruirea salariaţilor in domeniul situatiilor de urgenta prin cuprinde urmatoarele lucrări:

-decizie de efectuare a instructajelor pe linia situatiilor de urgenta,
-tematica de efectuare a instructajului introductiv general,
-material instructaj introductiv general.
-test grila pentru instructajul introductiv general
-tematica de efectuare a instructajului la locul de munca -test grila pentru instructajul la locul de munca.
-tematici pentru instructajul periodic pe linia situatiilor de urgenta pentru personalul muncitor si tehnico-administrativ.
-test grila pentru verificarea cunoştinţelor acumulate pe linia situatiilor de urgenta la instructajul periodic (la finele anului calendaristic).
-efectuare instructaj introductiv general si completare fise individuala de instructaj (tip) in domeniul situatiilor de urgenta.

Verifică efectuarea instruirii la locul de muncă și a instruirilor periodice în domeniul situațiilor de urgență.
Efectueaza împreuna cu beneficiarul controale interne in domeniul situatiilor de urgenta –trimestrial, si exerciţii de simulare a unor situatii de urgenta cu personalul salariat-semestrial.
Întocmeşte rapoarte in urma controalelor efectuate si raportul anual privind evaluarea nivelului de aparare împotriva incendiilor.
Consultanță implementare Sisteme de Management


Mai multe informații

Consultanta pentru certificarea
SISTEMELOR DE MANAGEMENT
Consultanta pentru certificare ISO 9001:2008 (management calitate);

ISO 9001 revizuit ultima data in 2008 este acum standardul cu cea mai larga raspandire si aplicare in ceea ce priveste asigurarea indeplinirii conditiilor de calitate ale produselor si serviciilor pe care un furnizor le livreaza clientilor sai.
Standardul poate fi folosit de orice companie sau organizatie, indiferent de marimea sa si de sectorul in care activeaza, in orice parte a lumii.
Beneficiile implementarii ISO unui astfel de standard sunt:
-Indeplinirea politicii si a obiectivelor organizatiei
-Castigarea increderii clientilor
-Cresterea satisfactiei clientilor
-Imbunatatirea continua a performantei generale
-Adaptarea activa si sistematica la modificarile conditiilor pietei
-Satisfactia angajatilor
-Imbunatatirea performantei
-Transparenta si eficienta proceselor interne ale organizatiei
-Evitarea erorilor in locul corectarii lor
-Economie de timp si bani.

Consultanta pentru certificare ISO 14001:2004 (management de mediu);

Beneficiile implementării unui sistem de management de mendiu:
-Demonstrarea unui efort pentru a proteja mediul in conformitate cu normele in vigoare;
-Demonstrarea unei politici inovative clientilor si angajatilor;
-Posibilitatea colaborarii cu noi clienti si companii;
-Riscurile de mediu sunt controlate pe termen lung;
-Evitarea unor rezultate negative in cazul controalelor efectuate de autoritatea de mediu;
-O imagine mult imbunatatita in fata clientilor si autoritatilor;

Consultanta pentru certificare OHSAS 18001:2007 (sanatate si securitate ocupationala);

Managementul OHSAS 18001 faciliteaza obtinerea urmatoarelor avantaje:
-Structura si responsabilitate bine definite;
-Planificarea riscului, managementul riscului si controlul riscului;
-Controlul operatiunior si proceselor de productie ;
-Pregatirea angajatilor privind reactia si comportamentul in cazul situatilor de urgenta;
-Masurarea, monitorizarea si imbunatatirea performantei organizatiei privind securitatea si sanatatea angajatilor;
-Reduce numarul de accidente la locul de munca ;
-Demonstreaza aplicarea legilor existente in domeniu ;
-Demonstreaza partilor interesate angajamentul companiei pentru siguranta si sanatate ;
-Aduce o abordare inovativa a proceselor de securitate in cadrul companiei ;
-Mareste numarul de colaboratori posibili ;
-Imbunatateste activitatea de management a riscului in cadrul companiei ;
-Mentinerea sub control a riscurilor profesionale prin determinarea reala a riscurilor la locurile de munca;
-Reducerea numarului de accidente datorita sistematizarii tuturor activitatilor relevante pentru sanatatea si securitatea muncii ;
-Siguranta legislatiei juridice datorita strictetei aplicarii tuturor legilor si reglementarilor aplicabile;
-Identificarea necesitatilor angajatilor la locul lor de munca;
-Motivarea crescuta a angajatiilor datorita implementarii managementului in procesele OHSAS ;
-Pierderi materiale reduse datorita reducerii numarului de accidente in munca ;
-Reducerea contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Consultanta pentru certificare ISO 27001:2005 (management al securitatii informationale);

Beneficiile implementării unui sistem de management de securității informaționale:
-Cunoasterea punctele vulnerabile ale sistemului dumneavoastra informatic si posibilitatea de a actiona in consecinta;
-Alocarea eficienta a resursele din cadrul companiei dumneavoastra legate de sistemele informatice;
-Reducerea costurilor de asistenta;
-Imbunatatirile serviciilor pot fi identificate din timp;
-Cresterea disponibilitatii informatiilor manageriale privind performanta, relativ la contractele de asistenta, SLA-uri etc.
-Cresterea performantei ca rezultat al imbunatatirii utilizarii resurselor umane;
-Solicitarile privind incidentele si serviciile sunt documentate centralizat, scazand probabilitatea pierderii de informatii;
-Timpii de raspuns in caz de incident se reduc mult, asigurand o crestere clara de productivitate, prin eliminarea timpilor morti;
-Cresterea statisfactiei clientelei datorita tratarii mai bune si mai rapide a incidentelor;
-Nivelul de incredere al clientilor in produsele si serviciile dumneavoastra va creste;
-Puteti dovedi in orice moment ca dispuneti de un nivel inalt de securitate;
-Aveti capacitatea de a tine mereu pasul cu cele mai avansate tehnologii in domeniu.

 

Cursuri

Miso este furnizor de formare profesională acumulând experiență din anul 2007, îmbunătățind continuu calitatea cursurilor organizate.

Ce cursuri puteți urma la noi.

Cursuri Inspector în domeniul Securitătii și Sănătătii în Muncă
(Inspector protectia muncii)

Cursuri în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă pentru NIVEL BAZĂ şi NIVEL MEDIU conform prevederilor HG 1425/2006 -Normele Metodologice de aplicare ale Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă Nr.319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Inscriere curs "Inspector in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca"

Nivel Baza - 40h Nivel Mediu - 80h

Datele dumneavoastră


Câmpurile marcate cu (*) trebuie completate.

Curs Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor

Cursul de cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor vă conferă competenţele efectuării activităţilor în domeniul PSI conform prevederilor Legii Nr.307-2006 şi Ord.163/2007

Inscriere curs "Cadru tehnic cu atributii in domeniul PSI"

Durata 160h

Datele dumneavoastră


Câmpurile marcate cu (*) trebuie completate.

Curs Servant Pompier

Cursul de Servant Pompier vă conferă competenţele specifice ocupaţiei de Servant Pompier din Serviciile Private/Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă.

Inscriere curs "Servant Pompier"

Durata 160h

Datele dumneavoastră


Câmpurile marcate cu (*) trebuie completate.

Curs Șef Serviciu Voluntar/Privat pentru Situații de Urgență

Cursul de Șef Serviciu Voluntar/Privat pentru Situații de Urgență vă conferă competenţele specifice acestei ocupaţii, conform legislației în domeniul Situaţiilor de Urgenţă.

Inscriere curs "Sef SPSU/SVSU"

Durata 160h

Datele dumneavoastră


Câmpurile marcate cu (*) trebuie completate.

Curs Acordarea Primului Ajutor

Cursul de Acordare a Primului Ajutor este organizat în conformitate cu prevederile Legii Nr.319/2006, art.10 şi art.11, care stipuleaza că, pentru categoriile profesionale expuse riscurilor de accidentare, aceste cursuri sunt obligatorii.

Inscriere curs
"Acordarea Primului Ajutor"

Durata 8h

Datele dumneavoastră


Câmpurile marcate cu (*) trebuie completate.

Curs Managementul Deșeurilor
 • Durată 12h

Cursul se adresează responsabililor cu protecţia mediului şi/sau cu gestionarea deşeurilor din cadrul organizaţiilor, un asemenea curs fiind obligatoriu conform Legii nr. 211/06.11.2011, Art. 22, alin. (3) şi (4). Dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi în domeniul gestionării deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, pentru îndeplinirea obligaţiilor legale în domeniu.

Inscriere curs
"Managementul Deseurilor"

Durata 12h

Datele dumneavoastră


Câmpurile marcate cu (*) trebuie completate.


Noutati

Vă ţinem la curent cu ultimele activităţi organizate de MISO.

Ultimile noutăți

 

Ultimile noastre postari pe Facebook

 

Contact

Ne puteţi contacta direct de pe site, prin e-mail, telefon sau fax. Oricare ar fi modalitatea aleasa de dumneavoastră, noi vă stăm la dispoziţie.

Lăsaţi-ne un mesaj

Prin completarea formularului de mai jos ne puteţi transmite mesajul dumneavoastră.
Puteţi să descărcaţi cartea noastră de vizită în format vCard sau prin scanarea codului QR.

 
QR


Câmpurile marcate cu (*) trebuie completate.

Vă aşteptăm la sediul nostru

Blvd.Carol I, Nr.9
Craiova, jud.Dolj
fostul Restaurant Ţărăncuţa

Telefon
0743 99 33 66;
+40 351 809 604 (RDS/RCS)

Fax

+40 351 809 605

 
x
Acest site utilizeaza cookies - Mai multe informatii. Am înteles